Projekty

1/ Heinrich Ignaz Franz BIBER (1644-1704): Růžencové sonáty

Lucie Sedláková Hůlová – barokní housle Jaroslav Tůma – varhany (varhanní pozitiv, cembalo) . . . . .Pokračovat ve čtení1/ Heinrich Ignaz Franz BIBER (1644-1704): Růžencové sonáty

2/ SONÁTY BEETHOVENA a ARCIVÉVODY RUDOLFA, jeho žáka a mecenáše

Lucie Sedláková Hůlová – housle Jaroslav Tůma – kladívkový klavír . . . . . . . .Pokračovat ve čtení2/ SONÁTY BEETHOVENA a ARCIVÉVODY RUDOLFA, jeho žáka a mecenáše

3/ PRAGA CAMERATA komorní orchestr

komorní orchestr – umělecká vedoucí Lucie Sedláková Hůlová . . . . . . . . . .Pokračovat ve čtení3/ PRAGA CAMERATA komorní orchestr

4/ ČESKÉ SMYČCOVÉ DUO

Lucie Sedláková Hůlová – housle Martin Sedlák – violoncello . . . . . . . . .Pokračovat ve čtení4/ ČESKÉ SMYČCOVÉ DUO

5/ SEDLÁK VIRTUOSI aneb hraje celá rodina

Lucie Sedláková Hůlová a Magdalena Sedláková – housle Martin Sedlák a Lukáš Sedlák – violoncella . . .Pokračovat ve čtení5/ SEDLÁK VIRTUOSI aneb hraje celá rodina

6/ KINSKY TRIO PRAGUE

Lucie Sedláková Hůlová – housle Martin Sedlák – violoncello Veronika Böhmová – klavír . . . . .Pokračovat ve čtení6/ KINSKY TRIO PRAGUE

7/ VIVALDIHO ČTVERO ROČNÍCH DOB

Lucie Sedláková Hůlová – housle Ensemble Lucis (dvoje housle, viola, violoncello, kontrabas, cembalo) . . . . .Pokračovat ve čtení7/ VIVALDIHO ČTVERO ROČNÍCH DOB

8/ ČESKÉ SONATINY pro housle a klavír

Lucie Sedláková Hůlová – housle Barbora K. Sejáková – klavír . . . . . . . .Pokračovat ve čtení8/ ČESKÉ SONATINY pro housle a klavír

Rolovat nahoru