Recenze na 2CD Biberových Růžencových sonát v srpnovém čísle časopisu Harmonie.

Přečtěte si recenzi na naše CD, kde mj. Luboš Stehlík píše: „Především cítím z každé sonáty pokoru, kompetentnost, promyšlenost a silnou emoci.“ A dále: „Co se týká dramaturgického přínosu, určitě nejlepší český houslový projekt roku 2020.“ Toto ohodnocení nás velice těší. Děkujeme!

Rolovat nahoru