CD » Heinrich Ignaz Franz BIBER (1644-1704): Růžencové sonáty

Lucie Sedláková Hůlová – barokní housle
Jaroslav Tůma – varhany

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Co se týká dramaturgického přínosu, určitě nejlepší český houslový projekt roku 2020.“ (L. Stehlík, Harmonie 8/2021)

Kompletní nahrávka na 2CD ojedinělého díla svého druhu – cyklu Růžencových sonát jednoho z nejvýznamnějších barokních hudebníků Heinricha Ignaze Franze Bibera, rodáka ze Stráže pod Ralskem, a to v autentické interpretaci podle původního autorova předpisu, tedy s použitím tzv. scordatur houslí (tj. speciální techniky přeladění strun za účelem dosažení specifické barvy tónu a možnosti nezvyklých harmonických souzvuků, v době baroka běžně užívané).

Nahrávka byla pořízena na významném mariánském poutním místě – v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici, pouhých 35 km od místa Biberova narození. V tomto kostele se nachází čerstvě zrekonstruované historické varhany z dílny Vladimíra Šlajcha, které jsou jako jedny z mála ve střední Evropě vhodné pro autentickou interpretaci barokních děl díky své unikátní dobové dispozici, ale i výškou ladění a = 415 Hz a nerovnoměrnou temperaturou v Biberově době obvyklou. Houslistka Lucie Sedláková Hůlová na nahrávce hraje na kopii barokních houslí G. Guarneriho z dílny českého houslaře Dalibora Bzirského.

Booklet CD obsahuje text P. Stanislava Přibyla zamýšlející se nad hudebními, historickými a duchovními souvislostmi díla.

Biber zkomponoval Růžencové sonáty ve svém nejplodnějším tvůrčím období za svého působení u salcburského arcibiskupa. Považujeme za přínosné vsadit toto dílo do duchovního prostředí Biberova rodného kraje, kde zatím zůstává jeho vzácný hudební odkaz téměř zapomenut.

Přesto, že ve světě byl již Biberův cyklus nahrán vícekrát, autentická nahrávka českých interpretů s použitím dobových nástrojů českých výrobců a pořízená v inspirativním barokním chrámu v Biberově rodném kraji je v české i mezinárodní diskografii jedinečná.

Obsah

CD 1
Radostná tajemství

Sonáta 1 d moll, senza scordatura Zvěstování Panně Marii
Sonáta 2 A dur, scordatura a e‘ a‘ e“ Navštívení Panny Marie
Sonáta 3 h moll, scordatura b f‚ b‘ d“ Narození Páně
Sonáta 4 d moll, scordatura a d‘ a‘ d“  Uvedení Páně do chrámu
Sonáta 5 A dur, scordatura a e‘ a‘ c“ Dvanáctiletý Ježíš v chrámě

Bolestná tajemství
Sonáta 6 c moll, scordatura a e‚ g‘ d“ Ježíšovo utrpení v zahradě Getsemanské
Sonáta 7 F dur, scordatura c‘ f‘ a‘ c“ Ježíšovo bičování
Sonáta 8 B dur, scordatura d‘ f‘ b‚ d“ Ježíšovo trním korunování
Sonáta 9 a moll, scordatura c‘ e‘ a‘ e“ Ježíš nese svůj kříž                            
Sonáta 10 g moll, scordatura g d‘ a‘ d“ Ježíšovo ukřižování

CD 2
Slavná tajemství

Sonáta 11 G dur, scordatura g d‘ × g‘ d“ (= g g‘ d‘ d“) Ježíšovo zmrtvýchvstání
Sonáta 12 C dur, scordatura c‘ e‘ g‘ c“ Ježíšovo nanebevstoupení
Sonáta 13 d moll, scordatura a e‘ c“ e“ Seslání Ducha Svatého
Sonáta 14 D dur, scordatura a e‘ a‘ d“ Nanebevzetí Panny Marie
Sonáta 15 C dur, scordatura g c‘ g‘ d“ Korunování Panny

Passagalia g moll pro sólové housle senza scordatura Anděl strážný

Na této nahrávce hraje Lucie Sedláková Hůlová na kopie barokních houslí zhotovené houslařem Daliborem Bzirským podle modelu Giuseppe Guarneri del Gesù “Leduc”, 1745.

Housle I.: op. 157, Praga anno 2012 (Sonáty 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16)
Housle II.: op. 252, Praga anno 2020 (Sonáty 3, 7, 8, 9, 12)

Nahráno v srpnu 2020 v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici www.marianskapolice.cz mistrem zvuku Alešem Dvořákem pro vydavatelství Arta Music (Vítězslav Janda) www.arta.cz

Pokud byste si chtěli toto CD zakoupit, napište nám prosím na e-mail luciehulova@gmail.com. Děkujeme.

Recenze na toto 2CD v pořadu Album dne na stanici Vltava Českého rozhlasu k poslechu zde.

Povídání o Biberovi, Růžencových sonátách a novém 2CD s Lucií Sedlákovou Hůlovou a P. Stanislavem Přibylem v pořadu Oktáva na radiu Proglas k poslechu zde.

Rolovat nahoru